بافت آیفون 7 پلاس آیفون 8 نمایش بازار

بافت: آیفون 7 پلاس آیفون 8 نمایش بازار ایفون 8 صفحه نمایشخمیده گوشی تازه اپل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ترفند احمدی‌نژادی با جامعه ایرانی چه کرد

در رمان هولناکِ «کوری» اثر ژوزه ساراماگو، نویسنده پرتغالی، مردمِ یک شهر به کوری مبتلا می‌شوند. علی رغم کوری واقعی که همه‌چیز سیاه هست، در رمان «کوری» همه‌چیز سف

ترفند احمدی‌نژادی با جامعه ایرانی چه کرد

ترفند احمدی نژادی با جامعه ایرانی چه کرد

عبارات مهم : سیاست

در رمان هولناکِ «کوری» اثر ژوزه ساراماگو، نویسنده پرتغالی، مردمِ یک شهر به کوری مبتلا می شوند. علی رغم کوری واقعی که همه چیز سیاه هست، در رمان «کوری» همه چیز سفید است.

احمد غلامی در سرمقاله شرق در ادامه نوشت: بیماری از بیماران یک مطب چشم پزشکی شروع می شود و به تمامی شهر سرایت می کند. تنها کسی که بینا باقی می ماند همسر چشم دکتر هست، کسی که دست آخر منجی جامعه می شود و علیه کوری سفیدی که شهر را فراگرفته به پا می خیزد و بینایی را به مردم بازمی گرداند. او در آخر این پرسش را پیش می کشد که «ما آیا کور شدیم؟» شوهر جواب می دهد، «نمی دانم ولی شاید روزی بفهمیم!». زن می گوید: «می خواهی نظر مرا بدانی، فکر می کنم ما کور نشده ایم. ما کور هستیم؛ کور ولی بینا؛ کورهایی که می توانند ببینند و نمی بینند». حالا این حکایت ما است: «اهریمنی که از آن می ترسیم نتیجه اعمال خود ما است».

ترفند احمدی‌نژادی با جامعه ایرانی چه کرد

احمدی نژادی که قد کشیده و در برابرمان ایستاده، یکی از نزدیک ترین ها به ما هست. مردی که مبدعِ نوعی سنت اخلاقی در دوران معاصر و نمایان شدن آن هست. او با آگاهی بر روح زمانه خود، اخلاقی را پایه گذاری کرد که با آن بر مسند قدرت نشست. اغراق نیست اگر بگوییم او فرزند وقت خویش هست. محمود احمدی نژاد توانست در دوره هشت ساله دولتش، این سنت اخلاقی را به تمام ارکان زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه کشور عزیزمان ایران تسری دهد: «کوری سفید». ویروسی که به ظاهر خطرناک بود، با استقبال بعضی از مردم و سیاست مداران روبه رو شد.

آنچه احمدی نژاد مبدع آن شده است بود، گذشتن از خط قرمزهای اخلاقی بود که آبشخور آن سنتی هزارساله هست. او با عبور از این خطوط قرمز، آنها را به خطوط فرضی و نسبی تقلیل داد و بر همگان اثبات کرد که می شود فرضیات اخلاقی را زیر پا گذاشت. اینک گرچه بعضی احمدی نژاد را سرزنش می کنند، بسیاری راه و رسمش را در زندگی روزانه و سیاست پیشه کرده اند. تئوری احمدی نژاد برخاسته از دو ایده مهم است: بی تعهدی و فراموشی. او اثبات کرده است که در برابر هیچ کس و هیچ چیز تعهد ندارد، جز خودش و قدرت جهت خودش.

در رمان هولناکِ «کوری» اثر ژوزه ساراماگو، نویسنده پرتغالی، مردمِ یک شهر به کوری مبتلا می‌شوند. علی رغم کوری واقعی که همه‌چیز سیاه هست، در رمان «کوری» همه‌چیز سف

مبنای این ایده را «فراموشی» سامان می دهد. فراموشی تعهد در برابر دیگران. فراموشی راجع به آنچه گفته و کرده ایم. فراموشی فجایعی که به بار آورده ایم. احمدی نژاد می تواند فراموش کند، چون در طول هشت سال بسیاری را دچار فراموشی (کوری سفید) کرده هست. برتری او نسبت به دیگران شجاعتش در بهره برداری از بی تعهدی و فراموشی هست. همان فراموشی ای که در تمام سطوح جامعه رسوخ کرده هست. مردمی نالان از بدعهدی ها، رودست خوردن ها و سوءاستفاده مکرر از آمال و رؤیاهاشان. مردمی که یاد گرفته اند احمدی نژادبودن هم چیز بدی نیست، دست کم با پیشه کردنِ سنت اخلاقی او شاید بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. گفته اند سیاست، مردم را می سازد و مردم، سیاست را.

کدام یک از سیاست مداران ما به حرف هایی که می زنند باور دارند و پای آن می ایستند! به جز تعداد انگشت شماری که به گفته های خود اعتقاد و متعهدند، مابقی هر آنچه می گویند فراموش می کنند و به آن عمل نمی کنند؛ و مهم تر اینکه بعد از مدتی خلاف آن را می گویند؛ چون باور دارند مردم هم آن را فراموش کرده اند و هم این را فراموش خواهند کرد. گویا مردم با سیاست و سیاست مداران به توافقی نسبی رسیده بودند؛ ولی این توافق چندان پایدار نخواهد بود؛ ازاین رو احمدی نژاد هرازچندگاهی بازمی گردد و بعید است تا ساکتش نکنند، ساکت شود. او فقط به خودش تعهد دارد. درست مانند بعضی از فعالان سیاسی، بعضی از نمایندگان مجلس و حتی بعضی از مردم. آن وقت کار از دست در رفته است که مفاهیمی چون فرهنگ و سیاست از بین برود. وجه غالب سیاسیون و اهالی فرهنگ، از نویسندگان و روشنفکران، به سنت اخلاقی احمدی نژاد خو کرده اند. از منتهی الیه راست به منتهی الیه چپ می روند و برعکس. گاه هم فریادی برمی آورند: ما سیاسی نیستیم، هرچه می کشیم از سیاست هست. هیچ کس نه تنها از این حرف ها متحیر نمی شود بلکه از آن استقبال هم می کند.

جامعه ای این چنینی، سنت اخلاقی احمدی نژاد در تمام سطوح آن رسوخ خواهد کرد. جهت رهایی از این فراموشی تاریخی، کارِ وجدان های آگاه سنگین هست؛ وجدان هایی که هنوز به انسان بودن و انسان شدن باور و تعهد دارند. آنچه امروز ما وارث آن هستیم آغازگاهش از بی اعتنایی به تعهد هست. چه کسانی به تعهد بی تعهدی کردند تا آن را خواسته یا ناخواسته خنثی کنند؟ چه کسانی ریشه تعهد را آگاهانه زدند؟ چه کسانی تعهد را به سخره گرفتند و آن را از منظر انداختند؟ چه کسانی بستر را جهت احمدی نژاد آماده کردند و آیا انتظار دارند از بعد این چراها، مبدع اخلاق فراموشی و بی تعهدی کنار برود. آن هم در زمانه ای که بیش از هر وقت دیگر بی تعهدی در سیاست جا باز کرده است و ترفندهای احمدی نژادی گاه جهت فریب مردم و گاه جهت زدن دولت روحانی به کار گرفته می شود.

ترفند احمدی‌نژادی با جامعه ایرانی چه کرد

با اندکی دستکاری در داستان دیگری از ساراماگو همه چیز عیان می شود: «واقعه ای را برایتان نقل خواهم کرد که در یکی از روستاهای فلورانس در چهارصد سال پیش اتفاق افتاد. مردم روستای مورد بحث یا در منزل هایشان بودند و یا در کشتزارها سرگرم کار، که ناگهان صدای ناقوس کلیسا را شنیدند… صدای نابهنگامِ ناقوس فوت بود، به همین جهت زن ها به کوچه ریختند، مردها کار کشتزارها را رها کردند و در وقت کوتاهی در میدان کلیسا جمع شدند تا ببیند چه کسی مرده است و باید جهت چه کسی زاری کنند. دهقانی از کلیسا بیرون آمد و گفت: کسی نمرده است که نام و ظاهری انسانی داشته باشد. مردم پرسیدند: بعد آیا ناقوس را به صدا درآورده ای؟ دهقان گفت: من ناقوس مرگِ تعهد [عدالت] را به صدا درآورده ام. چون تعهد مرده است». ناقوسِ بی تعهدی جهت ما نیز به صدا درآمده است.

مخالفان دولت و آنان که به سودای قدرت با اتکا بر اخلاق احمدی نژادی بر طبل تفرقه دولت و مردم کوبیدند، صدای این ناقوس را نشنیده بودند. این است که گرفتار تبعات ناخواسته بازی قدرت خود شدند؛ لیکن مردم از پسِ تجربه هشت سال دولت احمدی نژاد و چند صباحی که او نقش معترض و منتقد را ایفا می کند، دیگر کلک و فریب های احمدی نژادی را آشنا اند و از این رو درصددند تا سیاستی را که قرار است علیه آنان به کار افتد، در جهت مطالبات خود به کار گیرند.

در رمان هولناکِ «کوری» اثر ژوزه ساراماگو، نویسنده پرتغالی، مردمِ یک شهر به کوری مبتلا می‌شوند. علی رغم کوری واقعی که همه‌چیز سیاه هست، در رمان «کوری» همه‌چیز سف

واژه های کلیدی: سیاست | سیاسی | اخلاقی | سیاسیون | فراموشی | احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz